iso

Wdrażanie

Wraz z naszymi Klientami jako firma konsultingowa wdrażamy standardy zarządzania w zakresie: System Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N-/OHSAS 18001 (ISO 45001), w Motoryzacji IATF 16949 (TS 16949).    Przeprowadzamy także wspólnie z Klientem dla procesów lub produktu analizę FMEA (ang. Failure mode and effects analysis – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów), celem zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania lub w fazie realizacji wyrobu lub usługi.
Czytaj więcej

ce

ZKP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD) każdy producent wprowadzający do obrotu i stosowania wyrób budowlany
Czytaj więcej

adit

Audit wewnętrzny

Audit – Ocena systemu zarządzania Dla naszych Klientów wg wybranej normy ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000 ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, PN-EN 15038, ZKP Branży Budowlanej wykonujemy ocenę systemu zarządzania – audit w zakresie:
Czytaj więcej

Szkolenie

Szkolenie

Prowadzimy szkolenia w miejscach wskazanych przez Klienta. Wszystkie prezentowane tematy szkoleń dostępne są w formie szkoleń zamkniętych (dla pracowników jednej firmy)
Czytaj więcej

Oferujemy

Wdrażanie wg norm ISO
Wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
Auditowanie wewnętrzne
Szkolenia
Dynamika oczekiwań Klienta
i własnej organizacji pracy
wymaga od każdego z nas
stałego i uważnego
doskonalenia swojego działania.

Dla korzystniejszego i skuteczniejszego
utrzymania i zdobywania Klienta
warto skorzystać z wiedzy
i doświadczenia innych.

Skuteczny wzrost konkurencyjności
możemy  zrealizować poprzez
usystematyzowanie czynności
zgodnie ze sprawdzonymi
narzędziami  zarządzania.

Zapraszamy do współpracy

„Koszt zdobycia nowego Klienta
jest siedmiokrotnie wyższy
od późniejszego kosztu
jego utrzymania.”
W. Larson