iso

Wraz z naszymi Klientami
jako firma konsultingowa
wdrażamy standardy zarządzania
w oparciu o normy ISO w zakresie

ISO 9001 - System Zarządzania Jakością SZJ
ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego SZŚ
PN-N-/OHSAS 18001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy SZBHP
ISO/TS 16949 - System Zarządzania Jakością w Motoryzacji
ISO 22000/HACCP - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Suplementów i Pasz
ISO/IEC 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
PN-EN 15038 - Usługi tłumaczeniowe
ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
ISO 9001 / ISO 14001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością i Środowiskowe
ISO 9001 / ISO 14001 / PN-N-/OHSAS 18001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością, Środowiskowe i BHP
ISO 9001 / PN-N-/OHSAS 18001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością i BHP

Zapraszamy do współpracy

„Kyakka shoko” „Najlepsza obsługa”

Nippon Telephone