Aktualna wersja normy ISO 9001 jest wydana w 2008 roku,  a wersja polska w 2009. Jest to wydanie  w dużej mierze kontynuujące wydanie ISO 9001 z 2000 roku.

Trafność tej normy potwierdziło wydawanie norm, zbudowanych w oparciu o normę ISO 9001, a skierowanych do specyficznych branż np. ISO 13485 branża medyczna, PN-EN 15038 branża tłumaczeń, PN-EN 13108-21 branża wytwórstwa mieszanki mineralno-asfaltowej, AQAP branża sił zbrojnych itd.

Dotychczasowa norma ISO 9001 opracowana jest wg zasady skuteczności działania nie zwracając uwagi na finansową stronę zarządzania.

Nowe wydanie normy ISO 9001, planowane na wrzesień 2015 roku, ma opierać się na zasadzie efektywności, czyli ujmowaniu  finansowego aspektu zarządzania. Głównym aspektem zarządzania biznesowego ma być kwestia związana z zarządzaniem ryzykiem.

Projekt nowej normy ISO 9001 (a raczej spis treści wraz z rozdziałami wprowadzającymi) jest już dostępny nieodpłatnie na stronie organizacji pozarządowej ISO – czekamy na oficjalne wydanie nowej normy.

Nowe wydanie normy ISO 9001
Tagi: