adit

Audit Wewnętrzny

Coroczny lub co pół-roczny audit całości systemu lub
audit wybranych obszarów
Potwierdzenie funkcjonowania systemu lub
Stwierdzenie obszarów do doskonalenia
Zdefiniowanie niezgodności a także
usunięcie przyczyn powstania tych niezgodności
Raport z auditu

iso

Audit Przed Certyfikacją

Ostatnie badanie poziomu spełnienia wymagań normy
przed auditem certyfikującym lub re-certyfikującym
Potwierdzenie funkcjonowania systemu lub
stwierdzenie obszarów do doskonalenia
Zdefiniowanie niezgodności a także
Usunięcie przyczyn powstania tych niezgodności
Rola edukacyjna auditu pokazująca pracownikom
mechanizmy auditu certyfikacyjnego
Raport z auditu

truck

Audit Dostawcy

Audit aktualnego lub potencjalnego dostawcy
Zdefiniowanie celu auditu
np. obszar zapewnienia terminowych dostaw lub
spełnienie technicznych i jakościowych  wymagań umowy/kontraktu
Obiektywna ocena

Audity prowadzimy w zakresie systemów

ZKP - System Zakładowa Kontrola Produkcji
Czas auditu – do uzgodnienia
Zakres auditu- do uzgodnienia
Cena auditu – do uzgodnienia
Szkolenie pracowników z wymagań normy w trakcie auditu
Realizacja auditu wewnętrznego bez angażowania własnych pracowników
Dla Kierownictwa firmy pragmatyczne propozycje udoskonalenia systemu
ISO 9001 - System Zarządzania Jakością SZJ
Czas auditu – do uzgodnienia
Zakres auditu- do uzgodnienia
Cena auditu – do uzgodnienia
Szkolenie pracowników z wymagań normy w trakcie auditu
Realizacja auditu wewnętrznego bez angażowania własnych pracowników
Dla Kierownictwa firmy pragmatyczne propozycje udoskonalenia systemu
ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego SZŚ
Spoiler content
PN-N-/OHSAS 18001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy SZBHP
Spoiler content
ISO/TS 16949 - System Zarządzania Jakością w Motoryzacji
Spoiler content
ISO 22000/HACCP - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Suplementów i Pasz
Spoiler content
ISO/IEC 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Spoiler content
ISO 17100; PN-EN 15038 - Usługi tłumaczeniowe
Spoiler content
ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
Spoiler content
ISO 9001 / ISO 14001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością i Środowiskowe
Spoiler content
ISO 9001 / ISO 14001 / PN-N-/OHSAS 18001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością, Środowiskowe i BHP
Spoiler content
ISO 9001 / PN-N-/OHSAS 18001 - Zintegrowany System Zarządzania ZSZ - Zarządzanie Jakością i BHP
Spoiler content

Audit – Ocena systemu zarządzania
Szukając dowodów skuteczności działania systemu zarządzania
rozmawiamy z pracownikami
a w podsumowaniu auditu przedstawiamy zarządowi
wnioski i pragmatyczne propozycje udoskonalenia systemu.

 

Zapraszamy do współpracy

„Przede wszystkim człowiek”

 British Airways