W dniu wczorajszym t.j. 06.07.2015 PKN oficjalnie wydał polską wersję normy – PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja polska Systemy zarządzania jakością – Wymagania.  Czekamy na ISO 14001:2015 wersja polska.

Polskie wydanie normy ISO 9001:2015