W ramach współpracy z naszymi Klientami, stosujemy zasady
Poufność
Informacje uzyskane u Klienta wykorzystujemy do realizacji usługi
i w żadnej formie nie udostępniamy ich osobom trzecim.
Poufność zawsze nas obowiązuje.
Harmonogram
Każda firma działa i funkcjonuje w sposób niepowtarzalny
dlatego współpracujemy w oparciu o umowę
i uzgodniony Harmonogram
Odpowiedzialność
Wdrożenie systemu w firmie
powierzamy najodpowiedniejszej osobie
odpowiedzialnej za całościowe prowadzenie usługi
Współpraca
Indywidualnie podchodzimy do realizowanej usługi
uwzględniając oczekiwania Klienta
jak i uwarunkowania organizacji firmy
Realizacja
Na bieżąco uzgadniamy z Klientem
status realizacji poszczególnych etapów wdrożenia
Wdrażając system zarządzania realizujemy
Audit wstępnyPolityka FirmySzkolenieAudit wewnętrznyRaportowanie

Zapraszamy do współpracy

„Naszym celem w przypadku każdego zlecenia
będzie całkowite zadowolenie Klienta”

 Fred Smith Federal Express