Jeszcze przed wakacjami zapowiadane wydanie normy ISO 45001 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w 2016 roku jest już niestety przesunięte na 2017 rok. Na oficjalnej stronie Organizacji ISO pojawił się plan wydania normy, który podaje, że wydanie FDIS (Final Draft International Standard) będzie we wrześniu 2017, a ostateczne wydanie normy w grudniu 2017. Ma być ona zbudowana w strukturze HLS (Struktura Wysokiego Poziomu), wg której są już wydane normy ISO 9001 i ISO 14001. Wydanie tej normy znacznie ułatwi zbudowanie i zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartego na tych trzech systemach. Czekamy na wydanie normy.

Wydanie normy ISO 45001 dot. Systemu Zarządzania BHP