iso

Wdrażanie

Wraz z naszymi Klientami jako firma konsultingowa wdrażamy standardy zarządzania w zakresie: System Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N-/OHSAS 18001 (ISO 45001), w Motoryzacji IATF 16949 (TS 16949).    Przeprowadzamy także wspólnie z Klientem dla procesów lub produktu analizę FMEA (ang. Failure mode and effects analysis – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów), celem zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania lub w fazie realizacji wyrobu lub usługi.
Czytaj więcej

ce

ZKP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD) każdy producent wprowadzający do obrotu i stosowania wyrób budowlany
Czytaj więcej

adit

Audit wewnętrzny

Audit – Ocena systemu zarządzania Dla naszych Klientów wg wybranej normy ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000 ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, PN-EN 15038, ZKP Branży Budowlanej wykonujemy ocenę systemu zarządzania – audit w zakresie:
Czytaj więcej

Szkolenie

Szkolenie

Prowadzimy szkolenia w miejscach wskazanych przez Klienta. Wszystkie prezentowane tematy szkoleń dostępne są w formie szkoleń zamkniętych (dla pracowników jednej firmy)
Czytaj więcej

Oferujemy

Wdrażanie wg norm ISO

ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością SZJ

ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego

PN-N-/OHSAS 18001 (ISO 45001) – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

IATF 16949:2016 (ISO/TS 16949) – System Zarządzania Jakością w Motoryzacji

ISO 22000/HACCP – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Suplementów i Pasz

ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych

ISO 17100 (PN-EN 15038) – Usługi tłumaczeniowe 

Wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

PN-EN 206:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa i wypełniacze do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13055-1:2003, PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2:2006  Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13450:2004, PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-3:2006(AC:2008) Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy

PN-EN 13108-4:2006(AC:2008) Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 4: Mieszanki HRA

PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 5: Mieszanki SMA

PN-EN 13108-6:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 7: asfalt porowaty

PN-EN 13108-8:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 8: Destrukt  asfaltowy

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska.  Wymagania dotyczące zapraw do murów

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane

PN-EN 771-1:2006 Elementy murowe ceramiczne. Wymagania dotyczące elementów murowych

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 3: Elementy murowe z betonu kruszynowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

Auditowanie wewnętrzne
Systemy oparte o normy ISO 9001,  ISO 14001, PN-N-/OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 22000/HACCP, ISO/IEC 27001, PN-EN 15038

Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

Szkolenia
W zakresie wdrażanych Systemów 
Dynamika oczekiwań Klienta
i własnej organizacji pracy
wymaga od każdego z nas
stałego i uważnego
doskonalenia swojego działania.

Dla korzystniejszego i skuteczniejszego
utrzymania i zdobywania Klienta
warto skorzystać z wiedzy
i doświadczenia innych.

Skuteczny wzrost konkurencyjności
możemy  zrealizować poprzez
usystematyzowanie czynności
zgodnie ze sprawdzonymi
narzędziami  zarządzania.

Zapraszamy do współpracy

“Koszt zdobycia nowego Klienta
jest siedmiokrotnie wyższy
od późniejszego kosztu
jego utrzymania.”
W. Larson